Trafikverket

Trafikverket identifierade brister i arbetet med säkerhet i väg- och järnvägsanläggningen. Tillsammans med myndigheten utvecklade vi en systematiskmetod för att klassificera deras tillgångar. Uppdraget innefattade att vara ett strategiskt ledningsstöd för att stärka förmågan att motstå störningar i hela väg- och järnvägsanläggningen.