AVA

Asset Value Assessment

Asset Value Assessment

AVA är en metod för att sortera tillgångar utifrån hur viktiga de är. Syftet är att skapa ett planerings- och beslutsunderlag för hantering av tillgångar.

Vad är viktigast i din verksamhet?

När du klassat dina tillgångar utifrån hur viktiga de är för verksamheten har du underlag för att skapa hållbara beslut och prioriteringar utifrån hur kritiska dina tillgångar är. Dina viktigaste tillgångar kommer få klass 1 och därmed prioriteras.

Riskbaserad tillgångshantering

Riskbaserad tillgångshantering handlar om att skapa och skydda värden. En förutsättning för att göra detta är att identifiera och klassificera verksamhetens tillgångar med hänsyn till hur viktiga de är. Utifrån resultatet skapas ett differentierat skydd och verksamhetsanpassade lösningar. Just anpassningen är det som gör hela skillnaden, eftersom generella skyddslösningar oftast inte skyddar något.

Kontakta oss

Kontakta oss så diskuterar vi hur AddContext kan hjälpa er i gång med riskbaserad tillgångshantering.