Case

Vilket ämne är du intresserad av?

Utveckla verksamhet

Alla verksamheter har unika behov. Vi tror på att utveckla robusta verksamheter genom att ha en integrerad och systematisk riskbaserad process för att styra och utveckla verksamheten för hållbara beslut och trygga beslutsfattare.

AB Transitio arrow_right_alt

AB Transitio

Tillsammans med samarbetspartners stödjer vi AB Transitios ledning i sitt arbete med att utveckla säkerheten inom verksamheten genom att…

Skydda tillgångar

Vår uppfattning är att om allt skyddas på samma sätt så skyddas inget. Genom att sortera era tillgångar utifrån hur viktiga de är för verksamheten kan ni ta fram ett besluts- och prioriteringsunderlag som hjälper att skaffa ett relevant och hållbart skydd.  

Trafikverket arrow_right_alt

Trafikverket

Det identifierades brister i säkerhetsarbetet och tillsammans med myndigheten har vi skapat förutsättningar för ett systematiskt säkerhetsarbete med syfte att…

Hållbar säkerhet

Vi är övertygade om att säkerhet ska vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten, och för att säkerhetsarbetet ska bli hållbart och effektivt måste det bedrivas systematiskt och riskbaserat. 

Polismyndigheten arrow_right_alt

Polismyndigheten

Inför bildandet av den nya polismyndigheten utvecklade vi tillsammans med myndigheten en systematisk metod som bidrog till…

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Vi arbetar med en strukturerad arbetsprocess och metoder som utgår från tillgångarnas värde. Våra metoder baseras på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.