Vad gör vi?

Våra tre kärnvärden

Vi erbjuder strategisk rådgivning, projektledning, utbildningar och föreläsningar för att hjälpa er att förstå och hantera komplexa utmaningar på ett meningsfullt och begripligt sätt.

Strategisk rådgivning

Med vår omfattande erfarenhet av att hjälpa olika privata och offentliga aktörer kan vi identifiera potentiella hot mot er verksamhet och förbereda er att hantera olika störningar. Med enkla och tillgängliga metoder kommer dessa åtgärder verkligen att skapa nytta och mervärde för er. Allt börjar med att analysera er organisations befintliga kapacitet, kompetenser och ledningssystem för att sedan noggrant identifiera riskerna och göra en plan för att effektivt hantera dem.

Projektledning

På AddContext har vi stor erfarenhet av att leda projekt. Med en bred variation från tidigare erfarenheter kan vi snabbt hjälpa er med allt från att ta fram fungerande administrativa strukturer till att utarbeta förslag och genomföra hållbara åtgärder.

Utbildningar och föreläsningar

AddContext erbjuder utbildningar och föreläsningar inom:

  • Systematiskt säkerhetsarbetet
  • Kris- och kontinuitetshantering
  • Incident- och riskhantering
  • Säkerhetsskydd
  • Anläggningsklassificering

Alla utbildningar och föreläsningar anpassas efter våra kunders verksamheter och behov.

AddContext är med i utvecklingen av gemensamma svenska standarder och är utbildningsledare för SIS-utbildningarna inom risk- och kontinuitetshantering.