Så här jobbar vi

Arbetsprocess

För att hitta lösningar som skapar verklig effekt startar alla uppdrag med en förstudie där vi sätter oss in i uppdragsgivarens verksamhet och får en grundläggande förståelse för den.

När förstudien är klar stämmer vi av den med uppdragsgivaren. Detta för att säkerställa att bilden vi fått av verksamheten är heltäckande och stämmer överens med uppdragsgivarens bild.

Slutligen analyserar vi verksamheten med våra beprövade riskbaserade metoder och verktyg.

När dessa tre steg är genomförda presenterar vi våra slutsatser och ger förslag på optimerade och implementerbara lösningar som är skräddarsydda efter uppdragsgivarens behov och mål.