Om AddContext

AddContext är ett framåtsträvande konsultföretag som genom ett riskbaserat synsätt hjälper företag och organisationer i att utveckla och styra sina verksamheter på ett effektivt sätt.

Eftersom alla företag och organisationer har sina unika utmaningar och behov är våra tjänster skräddarsydda. Vi börjar med att se till din organisations nuvarande situation och de mål ni strävar efter, och därifrån tar vi fram anpassade lösningar för just er verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning. Vårt arbete utgår alltid från riskbaserade metoder och verktyg. 

Då vårt team av konsulter och experter har både lång erfarenhet och ett omfattande nätverk håller våra tjänster en mycket hög kvalitet samtidigt som vi är flexibla. Med strategisk rådgivning, projektledning, utbildningar och föreläsningar ser vi till att din verksamhet blir mer motståndskraftig, och därmed bidrar till att göra Sverige robustare.  

VD:n har ordet 

När jag grundade AddContext år 2019 var målet att etablera oss som ett av de främsta konsultföretagen inom riskbaserad verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Min ambition var att leverera rådgivning och stöd av högsta kvalitet samtidigt som vi skulle agera proaktivt och ansvarsfullt gentemot våra kunder och samhället omkring oss.  

I vår arbetsvardag strävar vi inte bara efter att möta våra kunders förväntningar, vi vill överträffa dem genom att kontinuerligt utveckla vår kompetens och våra arbetsmetoder. AddContext ska vara en partner som bidrar med mervärde, som gör verklig skillnad och genererar långsiktiga och hållbara resultat för både våra kunder och samhället i stort. 

Dessa drivkrafter definierar vår verksamhet, och jag är stolt över att kunna säga att de är lika starka idag som när AddContext först grundades.