Polismyndigheten

Inför bildandet av den nya polismyndigheten fanns ett behov av att klassa polisens samtliga IT-system för att säkerställa en säker och fungerande IT miljö. Under några månader utvecklade vi tillsammans med myndigheten en metod för klassning av system. Efter klassningen fick systemen rätt skyddsnivå och övergången var incidentfri samtidigt som arbetssättet också är hållbart över tid.