AB Transitio

Tillsammans med samarbetspartners har vi utvecklat ett program för att stödja AB Transitios ledning med att införa ett riskbaserat och systematiskt säkerhetsarbete i sin organisation och därmed skydda bolagets kritiska verksamheter och objekt.