Tillsammans skapar vi ett robust Sverige.

AddContext är ett konsultbolag som stödjer företag och organisationer inom verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning utifrån ett riskbaserat synsätt.

Vilka är vi?

Vi är ett team av konsulter och experter som hjälper våra kunder att utveckla hållbara lösningar för både vardag och kris.

Läs mer om oss arrow_right_alt

Vad gör vi?

Vi erbjuder strategisk rådgivning, projektledning, utbildningar och föreläsningar för att hjälpa er att förstå och hantera det komplexa på ett meningsfullt och begripligt sätt.

Läs mer om våra tjänster arrow_right_alt

Så här jobbar vi

Vi arbetar med en strukturerad arbetsprocess och metoder som utgår från tillgångarnas värde. Våra metoder baseras på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Läs mer om vår arbetsprocess arrow_right_alt

Våra arbetsområden

Genom att använda riskbaserade metoder och verktyg, analyserar och implementerar vi skräddarsydda lösningar för varje kunds unika situation och mål. Vi arbetar i huvudsak inom tre olika områden.

Vad är viktigast i din verksamhet?

AVA - Asset Value Assessment är en metod för att sortera tillgångar utifrån hur viktiga de är. Syftet är att skapa ett planerings- och beslutsunderlag för hantering av tillgångar.