Tjänster

Genom våra tjänster hjälper vi er göra det komplexa meningsfullt, begripligt och hanterbart.


Strategisk rådgivning


Vi har lång erfarenhet av arbete med att stötta olika privata och offentliga aktörer och vi kan hjälpa er med förberedelser för hantering av störningar och identifiering av hot mot verksamheten. Om förberedande åtgärder ska leverera nytta måste metoderna göras enklare.  Detta görs genom att använda organisationens inneboende förmåga och kompetenser, organisationens befintliga ledningssystem och därefter identifiera och hantera risker.  Med vår strategiska rådgivning ges ni möjlighet till att få en utomstående erfaren diskussionspartner som kan stödja er att hitta ett balanserat skydd anpassat för er verksamhet.


Strategisk rådgivning kan ges inom följande områden


·       Systematiskt säkerhetsarbete

·       Incident- kris- och kontinuitetshantering

·       Riskhantering

·       Säkerhetsskydd

·       Anläggningsklassning


Utbildningar och föreläsningar


AddContext erbjuder utbildningar och föreläsningar inom systematiskt säkerhetsarbetet, incident-, kris- och kontinuitetshantering, riskhantering, säkerhetsskydd och anläggningsklassning. Alla våra utbildningar och föreläsningar är unikt anpassade för våra kunder.


Vi är med i utvecklingen av standarder och vi arbetar som utbildningsledare för utbildningarna inom risk- och kontinuitetshantering som genomförs i SIS regi.  

AddContext är ett riskmanagementbolag som fokuserar på att hjälpa företag och organisationer att skapa ett verksamhetsanpassat och balanserat skydd som ger effekt i vardagen och under kriser.Kontaktuppgifter


Lagergrens gata 2, 65426 Karlstad


Email: fredrik@addcontext.se


Tfn: +46 (0)707750979