HEM

Meningsfullt, Begripligt och Hanterbart

Tillsammans skapar vi ett sammanhang i en ständigt föränderlig värld


Hotbilden är under ständig förändring och det blir allt mer angeläget att hitta ett balanserat skydd för sin verksamhet. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi eller inom vilket område som verksamheten bedrivs. AddContext hjälper företag och organisationer som har ett behov av att skapa ett verksamhetsanpassat och balanserat skydd som ger effekt i vardagen och under kriser. Genom strategisk rådgivning, utbildning och föreläsningar hjälper vi er göra det komplexa meningsfullt, begripligt och hanterbart.


Vi skräddarsyr lösningar anpassade efter våra kunders behov och lokala förutsättningar. Vi säkerställer rätt kompetens i våra uppdrag genom ett nätverk av spetskompetenser.


Vi har en bred kompetens av att ge stöd till organisationer verksamma inom privat och offentlig sektor som har ett behov av skydda sina mest kritiska verksamheter med fokus inom;


·       Systematiskt säkerhetsarbete


·       Incident- kris- och kontinuitetshantering


·       Riskhantering


·       Säkerhetsskydd


·       Anläggningsklassning
AddContext är ett riskmanagementbolag som fokuserar på att hjälpa företag och organisationer att skapa ett verksamhetsanpassat och balanserat skydd som ger effekt i vardagen och under kriser.Kontaktuppgifter


Lagergrens gata 2, 65426 Karlstad


Email: fredrik@addcontext.se


Tfn: +46 (0)707750979